Serwis Pomp Sp. z o.o.

Serwis Pomp Sp. z o.o. * tel. 52 322 2541 * tel. 52 322 0016

Wykonanie pompowni sanitarnych, wód deszczowych i innych obiektów gospodarki wodno-ściekowej z rozruchem z telemonitoringiem, z BMS

Diagnostyka, pomiary, przeglądy, doradztwo inżynieryjne dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej

Modernizacje istniejących obiektów gospodarki wodno-ściekowej

Kompletne obliczenia hydrauliczne rurociągów tłocznych, optymalizacja poprzez dobór właściwych średnic i technologii

Dostawa urządzeń dla gospodarki wodno-ściekowej, montaż i rozruch